A1 lygis  pradedančiųjų lygis. Mokinys išmoksta skaityti ir rašyti, taisyklingai tarti žodžius. Užduoda lengvus klausimus ir trumpai atsako į juos. Sudaro paprastą sakinių struktūrą. Gali bendrauti nesudėtingomis temomis, tokiomis kaip: šeima, laisvalaikis, darbas ir kitos. Gali susikalbėti telefonu, skaityti paprastus tekstus.

A2 lygis – aukštesnė pradedančiųjų lygio, turintiems pagrindus, kalbos žinių pakopa. Pasiekęs šį lygį mokinys geba paprašyti, paklausti bei atsakyti į paprastus klausimus. Geba komunikuoti įprastose kasdienėse situacijose apie žinomus dalykus, kai tereikia pasiteirauti informacijos ar ją suteikti. Turi bendrą supratimą apie daugumą gramatinių laikų ir sugeba taikyti juos kalbėdamas. Mokinys gali laisvai kalbėti apie save, darbą, laisvalaikį, kelionių ar susitikimų organizavimą bei pasitikti iš užsienio atvykusius svečius. Taip pat gali  pasakoti apie savo  šalį, lankytinas vietas. Sugeba išreikšti savo emocijas, reaguoti į pašnekovą. Gali nesudėtingai bendrauti tiek formalioje, tiek neformalioje aplinkoje.

B1 lygis – pakankamai aukštas lygis, kurį pasiekęs mokinys gali aiškiai susikalbėti ir būti suprastas įvairiose situacijose. Sugeba diskutuoti. Kalba yra labiau ištobulinta, sklandesnė. Laisvai ir spontaniškai gali kalbėti tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis. Pasiekęs šį lygį mokinys yra labiau pažengęs gramatikos srityje, sugeba rašyti draugiškus ir oficialius laiškus. Sugeba ne tik išreikšti savo nuomonę, bet ir ją pagrįsti. Kalba sudėtingesniais sakiniais, naudodamas įvairesnius žodžius, sinonimus.

B2 lygis – mokinys supranta sudėtingus tekstus abstrakčiomis bei konkrečiomis temomis. Pakankamai sklandžiai ir laisvai gali bendrauti su gimtakalbiais asmenimis. Gali parengti aiškų, išsamų tekstą įvairiausiomis temomis ir paaiškinti savo požiūrį svarstomais klausimais, išdėstydamas įvairių pasirinkimų pranašumus ir trūkumus. Bendrauja sklandžiai ir spontaniškai. Gali vartoti sudėtingas sakinių konstrukcijas, žino kalbos išraiškos priemones.

C1 lygis – mokinys puikiai supranta kalbines struktūras ir jų funkcijas, jas lengvai pritaiko  kalbėdamas ir rašydamas. Sugeba mandagiai ir oficialiai bendrauti  įvairiose verslo, darbo ar laisvalaikio situacijose, nejausdamas žodžių trūkumo ir visiškai prisitaikydamas prie socialinės aplinkos. Kalbėdamas naudoja visus laikus ir sudėtingas gramatines struktūras, neversdamas sakinių iš lietuvių kalbos, o sudarydami juos pagal užsienio kalbos sintaksinę struktūrą. Supranta sudėtingus tekstus. Kalba tiek bendromis, tiek profesinėmis temomis laisvai vartodamas įvairų ir platų žodyną. Žino ir vartoja įvairias kalbos išraiškos priemones. Kalba gramatiškai ir stiliaus požiūriu taisyklingai.

C2 lygis – aukščiausia kalbos lygio mokėjimo pakopa. Mokinys lengvai supranta viską, ką skaito ir girdi. Gali laisvai ir vaizdingai reikšti savo mintis tiek  kalbėdamas, tiek rašydamas. Taip pat gali analizuoti įvairaus pobūdžio tekstus bei grožinę literatūrą, rengti pristatymus, pateikdamas  įvertinimus, komentarus, kritiką, bei nevaržomai diskutuoti, išreikšdamas savo poziciją, bei lengvai suprasti kitų nuomones. Visiškai laisvai ir tiksliai išdėsto savo nuomonę, nuostatą, pažiūras. Dalykinės kalbos vartojimas, terminai asmeniui nesudaro jokių kliūčių darbe. Greitai įsisavina naują medžiagą, reikalaujančią atskiro įsigilinimo, visada pasiekia komunikacijos tikslą.